Logheaza-te pentru asces mai rapid. Click aici daca nu ai un cont deja creat.

Gestionar depozit materiale sanitare Firmă

3 luni în urmă Locuri de muncă Bucuresti   36 vizualizări

-- lei

  • img
Locație: Bucuresti
Salary: -- lei Negociabil

Informații generale privind postul
Denumirea postului: Muncitor calificat cu atribuții de gestionar
Nivelul postului: de execuție
Obiectivul postului:
- îndeplinirea atribuțiilor din ROI / ROF
- creșterea eficienței și eficacității personalului
- organizarea și derularea operațiunilor de evidență a personalului în cadrul unității
Condiții specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate: pregătire medie liceală
2. Perfecționări (specializări): conexe activității
3. Vechimea în muncă/ specialitate necesară: fără
4. Cunoștințe de operare pe calculator: operare calculator nivel mediu, cunoaștere a Charisma ERP și a pachetului Microsoft Office
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
- capacitate de relaționare interumană
- capacitate de analiză și sinteză
Deși ai obligația să îndeplinești cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu ce îți revin;
Trebuie să:
- respecți normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul tău;
- primești în magazie și să distribui materialele și obiectele de inventar necesare spitalului;
- efectuezi recepția cantitativă și calitativă a produselor;
- faci parte de drept din comisia de recepție a materialelor;
- controlezi dacă, produsele primite, corespund datelor înscrise în actele însoțitoare, identifici eventualele vicii aparente și semnezi pentru primirea acestora;
- participi efectiv la preluarea materialelor din mijloacele de transport;
- operezi în program intrările de materiale și obiecte de inventar conform facturilor și ieșirile potrivit bonurilor de consum semnate de persoanele competente;
- eliberezi valori materiale numai în baza documentelor întocmite, vizate i aprobate de către persoanele competente;
- ai evidența tehnico-operativă privind mi carea valorilor materiale la zi i lunar să confrunți stocurile scriptice din eviden a contabilă analitică pentru fiecare sortiment în parte;
- întocmești lunar necesarul de materiale pentru secțiile și ambulatoriul de specialitate al spitalului și verifici respectarea aprovizionării conform necesarului;
- comunici serviciului aprovizionare stocurile din magazie;
- te îngrijești de păstrarea bunurilor în condiții corespunzătoare, asigurându-le împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii;
- nu înstrăinezi mijloace și bunuri aparținând spitalului fără acordul prealabil al șefilor ierarhici;
- răspunzi de securitatea i buna conservare a bunurilor aflate în gestiunea ta;
- urmăre ti buna func ionare a spa iilor i agregatelor frigorifice, ventila ia încăperilor, etc.;
- verifici la sfâr itul fiecărei intrări i ie iri din serviciu securitatea încuietorilor i a spa iilor de depozitare;
- asiști la inventarierea bunurilor din gestiunea ta i semnezi pentru realitatea datelor înscrise în listele de inventariere;
- păstrezi în bune condiții actele de serviciu;
- te prezinți apt, la locul de munca, pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite;
- participi la cursurile de perfec ionare a pregătirii profesionale;
- aduci la cuno tin a sefului ierarhic orice defec iuni ce se ivesc în asigurarea bunei func ionalită i a spa iilor de depozitare;
- utilizezi eficient fondul de timp și buna desfășurare a activității unității.
Dacă consideri că te poți încadra în marea majoritate a cerințelor de mai sus, te rugăm să ne trimiți un CV pe adresa calexandru.soare@gmail.com

Mai multe detalii

Tip Job Full-time