Termeni


Termeni si conditii

Definiții

Fiecare dintre termenii menționați mai jos au în aceste Condiții de vânzare Serviciul AnunturiGratuite-AZ.ro (denumite în continuare „Condiții”) următoarele semnificații:

  1. Anunț: se referă la toate elementele și datele (vizuale, textuale, sonore, fotografii, desene), prezentate de un editorial al Agentului de publicitate sub responsabilitatea sa exclusivă, pentru a cumpăra, închiria sau vinde un produs sau serviciu și difuzat pe site.
  2. Cont personal: se referă la spațiul liber pe care orice agent de publicitate trebuie să îl creeze și pe care ar trebui să îl conecteze de pe site pentru a disemina, gestiona și vizualiza anunțurile acestuia.
  3. AnunturiGratuite-AZ.ro: înseamnă pagina care publică și operează site-ul web  AnunturiGratuite-AZ.ro.
  4. Serviciul AnunturiGratuite-AZ.ro: LaraClassified înseamnă serviciile puse la dispoziția utilizatorilor și agenților de publicitate de pe site și site-ul mobil.
  5. Utilizator: orice vizitator cu acces la serviciul LaraClassified prin intermediul site-ului web și al site-ului mobil și al serviciului de consultanță  AnunturiGratuite-AZ.ro accesibil din diferite medii.

Subiect

Acești Termeni și condiții de utilizare stabilesc condițiile contractuale aplicabile oricărui abonament de către un utilizator conectat la contul său personal de pe site și site-ul mobil.

Acceptare

Orice utilizare a site-ului de către un agent de publicitate este acceptarea deplină a Condițiilor actuale.

Responsabilitate

Responsabilitatea pentru AnunturiGratuite-AZ.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea sau efectuarea necorespunzătoare a controlului cuvenit, fie din cauza agentului de publicitate, fie pentru un caz de forță majoră.

Modificarea acestor termeni

AnunturiGratuite-AZ.ro își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica integral sau parțial Termenii și condițiile.

Agenții de publicitate sunt sfătuiți să consulte Termenii pentru a fi la curent cu modificările.

Diverse

În cazul în care o parte a Termenilor ar trebui să fie ilegală, invalidă sau neaplicabilă din orice motiv, prevederile în cauză ar fi considerate nescrise, fără a pune în discuție validitatea celorlalte dispoziții, care vor continua să se aplice între agenții de publicitate și AnunturiGratuite-AZ.ro.

Orice reclamație trebuie adresată Serviciului Clienți AnunturiGratuite-AZ.ro